Βαθμοί και Κανόνες Βαθμών

  • 0 replies
  • 12 views
*

HAF100

  • *****
  • 22
  • +0/-0
  • GR-SOC
    • View Profile
Βαθμοί και Κανόνες Βαθμών
« on: 12 39, 2019, 10:39:01 AM »
Οι έχοντες τίτλο πιλότου στον IVAO, PPL, SPP, CPL, θα παίρνουν το βαθμό του Υποσμηναγού.
Οι οποίοι θα αναβαθμίζονται αναλόγως του τίτλου που κατέχουν και των πτητικών ωρών.
Μέχρι το βαθμό του Σμηνάρχου οι κάτοχοι του βαθμού PPL, στον IVAO.
Μέχρι το βαθμό  του Ταξιάρχου οι κάτοχοι του βαθμού SPP, στον IVAO.
Μέχρι το βαθμό του Υποπτεράρχου οι κάτοχοι του βαθμού CPL, στον IVAO.

Οι κάτοχοι τίτλου ATPL, στον IVAO καθώς και οι HAF REAL PILOT θα παίρνουν το βαθμό του Σμηναγού και θα φτάνουν μέχρι το βαθμό του Αντιπτεράρχου.

Οι μη έχοντες τίτλο πιλότου θα παίρνουν το βαθμό του Ανθυποσμηναγού και θα αναβαθμίζονται ανάλογα των πτητικών ωρών τους μέχρι το βαθμό του Αντισμηνάρχου.

Ο βαθμός του Πτεράρχου θα είναι τιμητικός και μόνο.

Για τον βαθμό του Υποσμηναγού απαιτείται η ολοκλήρωση του Training Tour of Greece

Για τον βαθμό του Σμηναγού απαιτείται η ολοκλήρωση του Hercules Tour of Greece

Για τον βαθμό του Επισμηναγού απαιτείται η ολοκλήρωση του Helicopter Tour of Greece

Για τον βαθμό του Αντισμηνάρχου απαιτείται η ολοκλήρωση του Fighter Jet Tour of Greece

Για τους βαθμούς από Σμήναρχος και πάνω απαιτείται πρακτική εξέταση


Giorgos Fougias SP
GR-SOD, GR-SOC, CEO-HAFv, SOG
« Last Edit: 12 43, 2019, 10:43:57 AM by HAF100 »