Μηχανική Αεροσκαφών - Εφαρμογές Αεροδυναμικής

  • 0 replies
  • 310 views
*

HAF736

Πρόκειται για βασικές γνώσεις  Μηχανικής Αεροσκαφών και Αεροδυναμικής, για τους εμπλεκόμενους με τις πτήσεις στο αρχικό τους στάδιο. Κάποα κομμάτια, περιέχουν αρκετές χρήσιμες πληροφορίες και για τα προκεχωρημένα στάδια κι ως εκ τούτου κρίνεται χρήσιμη η ανάρτηση του συγκεκριμμένου Εγχειριδίου.

Στη διάθεσή σας για οποιεσδ'ηοτε διευκρινίσεις για το θέμα.

« Last Edit: 11 52, 2019, 03:52:49 AM by HAF1002 »