Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 5
1
Ανακοινώσεις / Re: FLIGHT PLAN AND SIM ACARS
« Last post by Giorgos Fougias on 08-04-2019, 09:52:40 »
Επίσης περιμένουμε 6 λεπτά στο παρκινγκ πριν αποσυνδεθούμε για να γίνει καταγραφή στον Tracker όπως αναφέρει ο κανονισμός του IVAO πατάμε send report στο Acars και το pirep στέλνετε στην HAFv
2
Ανακοινώσεις / Read and Accept our Forum Agreement
« Last post by Arthur Soumalias on 05-04-2019, 19:38:25 »
You agree, through your use of this forum, that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, adult material, or otherwise in violation of any International or United States Federal law. You also agree not to post any copyrighted material unless you own the copyright or you have written consent from the owner of the copyrighted material. Spam, flooding, advertisements, chain letters, pyramid schemes, and solicitations are also forbidden on this forum.

Note that it is impossible for the staff or the owners of this forum to confirm the validity of posts. Please remember that we do not actively monitor the posted messages, and as such, are not responsible for the content contained within. We do not warrant the accuracy, completeness, or usefulness of any information presented. The posted messages express the views of the author, and not necessarily the views of this forum, its staff, its subsidiaries, or this forum's owner. Anyone who feels that a posted message is objectionable is encouraged to notify an administrator or moderator of this forum immediately. The staff and the owner of this forum reserve the right to remove objectionable content, within a reasonable time frame, if they determine that removal is necessary. This is a manual process, however, please realize that they may not be able to remove or edit particular messages immediately. This policy applies to member profile information as well.

You remain solely responsible for the content of your posted messages. Furthermore, you agree to indemnify and hold harmless the owners of this forum, any related websites to this forum, its staff, and its subsidiaries. The owners of this forum also reserve the right to reveal your identity (or any other related information collected on this service) in the event of a formal complaint or legal action arising from any situation caused by your use of this forum.

You have the ability, as you register, to choose your username. We advise that you keep the name appropriate. With this user account you are about to register, you agree to never give your password out to another person except an administrator, for your protection and for validity reasons. You also agree to NEVER use another person's account for any reason.  We also HIGHLY recommend you use a complex and unique password for your account, to prevent account theft.

After you register and login to this forum, you will be able to fill out a detailed profile. It is your responsibility to present clean and accurate information. Any information the forum owner or staff determines to be inaccurate or vulgar in nature will be removed, with or without prior notice. Appropriate sanctions may be applicable.

Please note that with each post, your IP address is recorded, in the event that you need to be banned from this forum or your ISP contacted. This will only happen in the event of a major violation of this agreement.

Also note that the software places a cookie, a text file containing bits of information (such as your username and password), in your browser's cache. This is ONLY used to keep you logged in/out. The software does not collect or send any other form of information to your computer.
3
Με την εγγραφή σας στο φόρουμ, συμφωνείτε ότι δε θα χρησιμοποιήσετε υλικό ή κείμενο στις δημοσιεύσεις σας το οποίο είναι αναληθές, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, ανακριβές, υβριστικό, αγενές, που να προκαλεί μίσος, πρόστυχο, βλάσφημο, που να απειλεί ή να παραβιάζει την ιδιωτική σφαίρα ενός άλλου μέλους, ή να έρχεται σε αντίθεση με κάποιον ελληνικό η διεθνή νόμο. Επίσης, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε υλικό το οποίο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία κάποιου τρίτου χωρίς να έχετε την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του υλικού αυτού. Επιπλέον, απαγορεύονται σε αυτό το φόρουμ τα ανεπιθύμητα εμπορικοδιαφημιστικά μηνύματα (spam), η αποστολή τεράστιων όγκων πληροφοριών (flooding), κάθε είδους διαφημίσεις, οι αλυσιδωτές επιστολές (chain letters), το πυραμιδικό μάρκετινγκ και κάθε είδους παρενοχλήσεις προς άλλα μέλη.

Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι οι ιδιοκτήτες αυτού του φόρουμ δεν μπορούν να επαληθεύσουν την εγκυρότητα της κάθε δημοσίευσης. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι οι δημοσιεύσεις  δεν παρακολουθούνται συνεχώς, επομένως οι ιδιοκτήτες του φόρουμ δεν είναι υπεύθυνοι για το όποιο περιεχόμενο τους και δεν εγγυώνται την ακρίβεια, πληρότητα ή τη χρησιμότητα των παρατιθέμενων πληροφοριών. Οι δημοσιεύσεις εκφράζουν τις απόψεις του μέλους που τις συνέγραψε και όχι απαραίτητα τις απόψεις του συγκεκριμένου φόρουμ, των διαχειριστών και των συντονιστών του ή του ιδιοκτήτη του. Οποιοδήποτε μέλος θεωρήσει ότι ένα δημοσιευμένο μήνυμα είναι ανάρμοστο, παρακαλείται να ειδοποιήσει αμέσως ένα διαχειριστή ή συντονιστή του φόρουμ. Το προσωπικό και ο ιδιοκτήτης του φόρουμ διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν το ανάρμοστο περιεχόμενο, μέσα σε εύλογο χρονικό πλαίσιο, αν κρίνουν ότι είναι απαραίτητη η διαγραφή του. Επειδή αυτή η διαδικασία δεν είναι αυτόματη, παρακαλούμε καταλάβετε ότι δεν είναι εφικτό να διαγραφούν ή να διορθωθούν οι συγκεκριμένες δημοσιεύσεις άμεσα. Η ίδια τακτική ισχύει και για τις πληροφορίες που υπάρχουν στα προφίλ των μελών.

Έχετε υπόψη ότι παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων σας. Επιπλέον, συμφωνείτε να προστατεύετε και να απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη τους ιδιοκτήτες του φόρουμ, τους διαχειριστές και τους συντονιστές, καθώς και τους ιστότοπους που σχετίζονται με το παρόν φόρουμ. Επίσης, οι ιδιοκτήτες διατηρούν το δικαίωμα να αποκαλύψουν την ταυτότητα σας (ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με εσάς η οποία έχει αποθηκευτεί στην παρούσα υπηρεσία) σε περίπτωση επίσημης καταγγελίας ή δικαστικής αγωγής που έχει προκύψει σχετικά με τη χρήση του φόρουμ από εσάς.

Έχετε τη δυνατότητα με την εγγραφή σας να επιλέξετε το ψευδώνυμό σας. Παρακαλείστε να επιλέξετε ένα ψευδώνυμο που να αρμόζει με τους παραπάνω κανόνες του φόρουμ. Με τον λογαριασμό που πρόκειται να ενεργοποιήσετε, συμφωνείτε να μην ανακοινώνετε ποτέ τον κωδικό σας σε κάποιο άλλο μέλος, εκτός από τον διαχειριστή, για την προστασία του λογαριασμού σας και για λόγους εγκυρότητας. Επίσης, συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ τον λογαριασμό κάποιου άλλου μέλους για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, συνιστούμε ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ να χρησιμοποιήσετε έναν περίπλοκο και μοναδικό κωδικό για τον λογαριασμό σας, για να αποτρέψετε πιθανή παραβίαση του λογαριασμού σας.

Μετά την εγγραφή σας, κι όταν συνδεθείτε στο φόρουμ, θα μπορείτε να συμπληρώσετε ένα λεπτομερές προφίλ. Είναι δική σας ευθύνη να συμπεριλάβετε ευπρεπείς και ακριβείς πληροφορίες. Οποιαδήποτε πληροφορία κρίνει ο ιδιοκτήτης του φόρουμ ή το προσωπικό του ότι είναι ανακριβής ή ανάρμοστη, θα διαγράφεται, με ή χωρίς προειδοποίηση. Μπορούν να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις.

Πρέπει να λάβετε επίσης υπόψη ότι με κάθε δημοσίευση καταγράφεται και η διεύθυνση IP σας, σε περίπτωση που χρειαστεί να αποκλειστείτε από το φόρουμ ή να επικοινωνήσουμε με τον Παροχέα σας Υπηρεσιών Ίντερνετ (ISP). Αυτό θα συμβεί μόνο σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης της παρούσας συμφωνίας.

Τέλος, λάβετε υπόψη σας ότι το λογισμικό του φόρουμ καταχωρεί ένα cookie, ένα αρχείο κειμένου δηλαδή που περιέχει μικρά κομμάτια πληροφοριών (όπως το όνομα και ο κωδικός σας), στην προσωρινή μνήμη (cache) του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Το cookie χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ για να παραμένετε συνδεδεμένος στο φόρουμ ή να αποσυνδέεστε από αυτό. Το παρόν λογισμικό δεν συλλέγει ούτε στέλνει κανένα άλλο είδος πληροφοριών στον υπολογιστή σας.
4
Ανακοινώσεις / FLIGHT PLAN AND SIM ACARS
« Last post by Giorgos Fougias on 05-04-2019, 17:35:09 »
Πως Συμπληρώνουμε το Flight Plan στο Sim Acars
H περιγραφή φαίνεται στην παρακάτω εικόνα
Τα στοιχεία Aircraft και Tail Number μπαίνουν αυτόματα
Στην συνέχεια επιλέγουμε Hellenic Air Force virtual και IVAO.
Κάνουμε LOGIN και πατάμε Start Track
Όταν φθάσουμε στον προορισμό μας και σβήσουμε τον κινητήρα πατάμε End Flight
5
1. (α) Κάθε χειριστής/μέλος της Πολεμικής Αεροπορίας(εικ) απαιτείται να εκτελεί τουλάχιστον πέντε (5) πτήσης μηνιαία (με την πτήση να έχει καταγραφεί στο σύστημα PIREP , έτσι θα διατηρεί τον λογαριασμό του σε ενέργεια, εκτός εάν για κάποιο ειδικό λόγο δεν δύναται και έχει ενημερώσει την Διοίκηση αρμοδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(β) Ο νεοεισερχόμενος χειριστής στην Π.Α.(εικ), εντός 1 μηνός (30) ημερών από την ενεργοποίηση του λογαριασμού, οφείλει να εκτελέσει πτήση και να αποστείλει το προβλεπόμενο pirep στην Μοίρα Διαχείρισης, ειδάλλως η Διοίκηση έχει το δικαίωμα να διαγράψει τον λογαριασμό του χωρίς άλλη ειδοποίηση.

(γ) Η Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας(εικ) προγραμματίζει και διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για αυτό το θέμα, διατηρεί δε το δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού μέλους από τον χειριστή που δεν τηρεί τα ελάχιστα όρια πτητικής δραστηριότητας.

2. Οι Χειριστές που ίπτανται στο δίκτυο του παγκόσμιου Οργανισμού IVAO είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να συμμορφώνονται με τον κανονισμό λειτουργίας του συγκεκριμένου Οργανισμού. Παρέκκλιση από τους κανονισμούς λειτουργίας των Οργανισμών, ειδικά για πτήσεις Ειδικών Επιχειρήσεων, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί από χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας(εικ) σε καμία περίπτωση.

3. Ο Χειριστής που εισέρχεται στην Π.Α.(εικ) πρέπει να είναι σε θέση, έχοντας τις ανάλογες γνώσεις, να συμπληρώνει και να υποβάλεισχέδιο πτήσεως, να πετά τα αεροσκάφη του διατιθέμενου εξομοιωτή και να έχει σύνδεση στο διαδίκτυο.

4. Μόνο πτήσεις (ώρες πτήσης) με τα αεροσκάφη της Π.Α.(εικ) και έχουν σταλεί στην Διοίκηση, μέσω του Pirep συστήματος, θα κατοχυρώνονται στον λογαριασμό του κάθε χειριστή.

5. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της λειτουργίας SLEW (τεχνητή αύξηση της ταχύτητας), είναι βασικός κανόνας της εξομοίωσης γενικότερα.Χειριστής που προβαίνει σε τέτοια πράξη, θα ειδοποιείται μια φορά και στην συνέχεια θα διαγράφεται.

6. Στο δίκτυο του Οργανισμού  IVAO η εξομοίωση πολεμικών συγκρούσεων, με την μορφή αερομαχιών, βομβαρδισμών, επιθετικών ενεργειών ή διενέξεων σε όλες τις μορφές απαγορεύεται. Η Πολεμική Αεροπορία(εικ) τηρεί λίαν αυστηρά αυτό τον κανόνα με την σοβαρή και υπεύθυνη στάση της διαχρονικά.

7. Εντός των υπηρεσιών της Π.Α.(εικ) αλλά και κατά τις διαδικτυακές πτήσεις άσχημο λεξιλόγιο, εξυβρίσεις και βωμολοχίες δεν επιτρέπονται.

8. Όλα τα μέλη/χειριστές οφείλουν να είναι εγγεγραμμένα στην ιστοσελίδα της Π.Α.(εικ) καθώς και στο επίσημο forum αυτής.Υποχρέωσή των μελών, για να θεωρούνται ενεργά είναι η συχνή επίσκεψη στους διαδικτυακούς τόπους και υπηρεσίες της Π.Α.(εικ) για να είναι ενημερωμένα σχετικά με τα νέα και τις δραστηριότητες μας.

Η εγγραφή, με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, γίνεται με την αποδοχή του νέου μέλους/χειριστή στις τάξεις της Π.Α.(εικ.) με αναλυτικό email που αποστέλλεται από τη Μοίρα Διαχείρισης.

9. Ελάχιστο όριο ηλικίας για τα μέλη/χειριστές της Π.Α.(εικ) είναι τα 18 έτη και άνω.

10. Για να υποβάλει αίτηση μέλους/χειριστή της Π.Α.(εικ.) ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ελάχιστη διαδικτυακή εμπειρία. Η χρήση του επίσημου χαρακτηριστικού της Π.Α.(εικ.) διαδικτυακά (HAF callsign) από τον υποψήφιο στο παρελθόν είναι χρήσιμη κατά την αξιολόγηση της αίτησης του.

Για τους πραγματικούς χειριστές και τα επίτιμα μέλη της Π.Α.(εικ.) ο κανόνας αυτός δεν είναι υποχρεωτικός.

11. Τα χαρακτηριστικά χρήστη και οι κωδικοί εισόδου είναι αυστηρά προσωπικά για το κάθε μέλος.

Η απώλεια αυτών σε τρίτους είναι λόγος άμεσης και αμετάκλητης διαγραφής από την κοινότητα.


6
Please download the app from the following link :

https://www.hafvirtual.gr/vam/vamacars/SIM_ACARS_1.4.0.zip

and enter the following parameters :

Callsign                 : HAFXXX
Password               : the password you use to log into HAFVirtual
VA Name               : Hellenic Air Force Virtual
VA ICAO                : HAF
VA ACARS URL       : http://www.hafvirtual.gr/vamPages: [1] 2 3 ... 5