Hellenic Air Force Virtual HAFv Κανονισμός Λειτουργίας

  • 0 Replies
  • 4350 Views
*

Giorgos Fougias

  • *****
  • 33
  • +0/-0
  • GR-SOC
1. (α) Κάθε χειριστής/μέλος της Πολεμικής Αεροπορίας(εικ) απαιτείται να εκτελεί τουλάχιστον πέντε (5) πτήσης μηνιαία (με την πτήση να έχει καταγραφεί στο σύστημα PIREP , έτσι θα διατηρεί τον λογαριασμό του σε ενέργεια, εκτός εάν για κάποιο ειδικό λόγο δεν δύναται και έχει ενημερώσει την Διοίκηση αρμοδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(β) Ο νεοεισερχόμενος χειριστής στην Π.Α.(εικ), εντός 1 μηνός (30) ημερών από την ενεργοποίηση του λογαριασμού, οφείλει να εκτελέσει πτήση και να αποστείλει το προβλεπόμενο pirep στην Μοίρα Διαχείρισης, ειδάλλως η Διοίκηση έχει το δικαίωμα να διαγράψει τον λογαριασμό του χωρίς άλλη ειδοποίηση.

(γ) Η Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας(εικ) προγραμματίζει και διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για αυτό το θέμα, διατηρεί δε το δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού μέλους από τον χειριστή που δεν τηρεί τα ελάχιστα όρια πτητικής δραστηριότητας.

2. Οι Χειριστές που ίπτανται στο δίκτυο του παγκόσμιου Οργανισμού IVAO είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να συμμορφώνονται με τον κανονισμό λειτουργίας του συγκεκριμένου Οργανισμού. Παρέκκλιση από τους κανονισμούς λειτουργίας των Οργανισμών, ειδικά για πτήσεις Ειδικών Επιχειρήσεων, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί από χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας(εικ) σε καμία περίπτωση.

3. Ο Χειριστής που εισέρχεται στην Π.Α.(εικ) πρέπει να είναι σε θέση, έχοντας τις ανάλογες γνώσεις, να συμπληρώνει και να υποβάλεισχέδιο πτήσεως, να πετά τα αεροσκάφη του διατιθέμενου εξομοιωτή και να έχει σύνδεση στο διαδίκτυο.

4. Μόνο πτήσεις (ώρες πτήσης) με τα αεροσκάφη της Π.Α.(εικ) και έχουν σταλεί στην Διοίκηση, μέσω του Pirep συστήματος, θα κατοχυρώνονται στον λογαριασμό του κάθε χειριστή.

5. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της λειτουργίας SLEW (τεχνητή αύξηση της ταχύτητας), είναι βασικός κανόνας της εξομοίωσης γενικότερα.Χειριστής που προβαίνει σε τέτοια πράξη, θα ειδοποιείται μια φορά και στην συνέχεια θα διαγράφεται.

6. Στο δίκτυο του Οργανισμού  IVAO η εξομοίωση πολεμικών συγκρούσεων, με την μορφή αερομαχιών, βομβαρδισμών, επιθετικών ενεργειών ή διενέξεων σε όλες τις μορφές απαγορεύεται. Η Πολεμική Αεροπορία(εικ) τηρεί λίαν αυστηρά αυτό τον κανόνα με την σοβαρή και υπεύθυνη στάση της διαχρονικά.

7. Εντός των υπηρεσιών της Π.Α.(εικ) αλλά και κατά τις διαδικτυακές πτήσεις άσχημο λεξιλόγιο, εξυβρίσεις και βωμολοχίες δεν επιτρέπονται.

8. Όλα τα μέλη/χειριστές οφείλουν να είναι εγγεγραμμένα στην ιστοσελίδα της Π.Α.(εικ) καθώς και στο επίσημο forum αυτής.Υποχρέωσή των μελών, για να θεωρούνται ενεργά είναι η συχνή επίσκεψη στους διαδικτυακούς τόπους και υπηρεσίες της Π.Α.(εικ) για να είναι ενημερωμένα σχετικά με τα νέα και τις δραστηριότητες μας.

Η εγγραφή, με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, γίνεται με την αποδοχή του νέου μέλους/χειριστή στις τάξεις της Π.Α.(εικ.) με αναλυτικό email που αποστέλλεται από τη Μοίρα Διαχείρισης.

9. Ελάχιστο όριο ηλικίας για τα μέλη/χειριστές της Π.Α.(εικ) είναι τα 18 έτη και άνω.

10. Για να υποβάλει αίτηση μέλους/χειριστή της Π.Α.(εικ.) ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ελάχιστη διαδικτυακή εμπειρία. Η χρήση του επίσημου χαρακτηριστικού της Π.Α.(εικ.) διαδικτυακά (HAF callsign) από τον υποψήφιο στο παρελθόν είναι χρήσιμη κατά την αξιολόγηση της αίτησης του.

Για τους πραγματικούς χειριστές και τα επίτιμα μέλη της Π.Α.(εικ.) ο κανόνας αυτός δεν είναι υποχρεωτικός.

11. Τα χαρακτηριστικά χρήστη και οι κωδικοί εισόδου είναι αυστηρά προσωπικά για το κάθε μέλος.

Η απώλεια αυτών σε τρίτους είναι λόγος άμεσης και αμετάκλητης διαγραφής από την κοινότητα.


« Last Edit: 11-04-2019, 03:57:37 by HAF1002 »
Giorgos Fougias
Chief of the Hellenic Air Force General Staff (HAFGS)